Login: Hasło:
 Pomoc
  • 142 976 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [5 z 4675]

Biegły rewident z zakazem świadczenia usług innych niż badanie sprawozdań

Pracodawcy RP apelują o kompromis w zapisach projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Za nami pierwsze czytanie. Teraz, po pracach w specjalnej podkomisji, projekt trafi do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która zmierzy się ze spornymi propozycjami.

Zobacz porady z zakresu rachunkowości>>>

Sporne kwestie dotyczą przede wszystkim 5-letniego, maksymalnego okresu współpracy jednostki badanej z firmą audytorską, badania wspólnego oraz zakazu świadczenia przez biegłych rewidentów usług innych niż kontrola sprawozdań finansowych.  Pierwsze czytanie niestety nie dało konsensusu.

Dlatego też  Pracodawcy  RP  proponują  wprowadzenie kompromisowych rozwiązań w planowanej  rotacji firm audytorskich i badania wspólnego, które byłyby korzystne zarówno dla przedsiębiorców  jak i rynku audytorskiego. Pierwszym sposobem na wydłużenie okresu współpracy z firmą audytorską w Jednostkach Zainteresowania Publicznego byłoby skorzystanie z badania wspólnego dwóch audytorów. Drugi sposób na przedłużenie tej współpracy polegałby na tym, że badana jednostka mogłaby po 5 latach współpracy z daną firmą audytorską przeprowadzić ogólnodostępny i nieograniczony przetarg publiczny na badanie sprawozdań finansowych w jednostce, co pozwoliłoby na przedłużenie okresu współpracy o kolejne 3 lata.

W ocenie Pracodawców RP  postulowany przez niektóre środowiska zakaz świadczenia przez biegłych rewidentów usług innych niż badanie sprawozdań finansowych uderzy przede wszystkim w polskich przedsiębiorców. Doradztwo w obszarach niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych już teraz jest ściśle ograniczone. A nawet bezwzględnie zakazane w sytuacji, gdy mogłyby wpłynąć na niezależność biegłego rewidenta. Zatem całkowity zakaz świadczenia usług dodatkowych jest szkodliwą nadregulacją.

Pracodawcy RP w toku prac nad projektem złożyli również poprawkę w zakresie przepisów przejściowych. Z projektu bowiem wynika, że  po wejściu w życie nowych przepisów mogłoby dojść do sytuacji, w której podmiot badany byłby zmuszony odwołać dopiero co powołanego audytora i ponownie rozpisać przetarg na badanie swojego sprawozdania finansowego. Druga zgłoszona poprawka dotyczy kwestii podwykonawstwa w badaniu sprawozdań finansowych. Pracodawcy RP postulują, aby biegli rewidenci mogli świadczyć usługi podwykonawstwa w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Projektem ustawy o biegłych rewidentach w najbliższym czasie zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych, która rozpocznie procedurę drugiego czytania. Podczas drugiego czytania posłowie, przedstawiciele Rady Ministrów i partnerzy społeczni będą mieli możliwość zgłaszania dodatkowych poprawek. To na tym etapie zapadną też decyzje co do kształtu projektu, który zostanie poddany pod głosowanie Sejmu. Procedowane zmiany będą miały daleko idący wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw, a w konsekwencji również na gospodarkę narodową. Dlatego też Pracodawcy RP z determinacją apelują o to, aby nowe przepisy nie wprowadzały rozwiązań szkodliwych, mogących wpłynąć negatywnie na stabilność systemu.

Źródło: Pracodawcy RP

VAT 2017. Komentarz

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację, oraz 1 marca i 1 września 2017 r.

Kup już za: 299.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00