Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 590 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [7 z 5084]

Informacje podsumowujące 2017 – krajowe i unijne

W 2017 r. zmieniły się zasady składania informacji podsumowujących zarówno krajowych, jak i unijnych. Informacje te muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej i tylko za okresy miesięczne. Ponadto nowa grupa podatników została objęta obowiązkiem składania krajowych informacji podsumowujących. To podatnicy świadczący usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a także realizują określone transakcje wewnątrzwspólnotowe, są obowiązani do poinformowania urzędu skarbowego o dokonanych transakcjach na formularzach VAT-27 (transakcje krajowe) oraz VAT-UE (transakcje wewnątrzwspólnotowe). Składana w ten sposób informacja podsumowująca ma na celu zapewnienie kontroli nad rzetelnym rozliczaniem VAT przez podmioty uczestniczące w danej transakcji, dla której podatnikiem – w drodze odstępstwa od zasady ogólnej – jest nabywca towarów i usług.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27)

Sprzedawca, który dokonał dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT lub świadczył usługę wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, dla których na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca, poza wykazaniem transakcji w deklaracji VAT-7/VAT-7K sporządza również krajową informację podsumowującą na formularzu VAT-27. Spoczywa na nim bowiem obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o dokonanych transakcjach.

Przeczytaj więcej>>>

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach

Jedyna na rynku publikacja, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Niezbędna pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Kup już za: 128.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00